2018-12-10

Kontakt

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 

ul. Partyzantów 18
10-521 Olsztyn
przegródka pocztowa 412

 

Centrala
tel: (89) 527-60-96
tel: (89) 527-60-97
fax: (89) 535-92-72

 

e-mail: sekretariat@olsztyn.ap.gov.pl

 

adres ePUAP - n7p65sm4vx/skrytka

 

konto: 10 1010 1397 0031 7322 3100 0000

 


 

INFORMACJA W SPRAWIE DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ

 

tel. (89) 527-60-96 wew. 337

 

e-mail: przechowalnictwo@olsztyn.ap.gov.pl

 


 

INFORMACJE W SPRAWIE WYKONYWANIA KWEREND (GENEALOGICZNYCH I INNYCH)

 

tel. (89) 527-60-96 wew. 316,331

 

e-mail: kwerendy@olsztyn.ap,gov.pl

 


 

Rejestracja i podjęcie przez archiwum sprawy przesłanej drogą elektroniczną uwarunkowane jest podaniem następujących danych zainteresowanego:
1. Imię i nazwisko
2. Pełen adres (ulica, miasto, kod pocztowy oraz w wypadku kwerend zagranicznych państwo).

Archiwum zastrzega, że odpowiedzi na kwerendy będą przesyłane pocztą.

 


 

DYREKTOR

prof. dr hab. Norbert Kasparek
tel. (089) 527-60-96 wew. 301


Z-ca DYREKTORA

Beata Wacławik
tel. (089) 527-60-96 wew. 310


ODDZIAŁ I NADZORU ARCHIWALNEGO

kierownik Mariusz T. Korejwo
telefon: (089) 527-60-96 wew. 305
pokój 316


ODDZIAŁ II OPRACOWANIA ZASOBU

kierownik Romualda Piotrkiewicz
telefon: (089) 527-60-96 wew. 324
pokój 309


ODDZIAŁ III EWIDENCJI, INFORMACJI I UDOSTĘPNIANIA

kierownik Beata Wacławik
telefon: (089) 527-60-96 wew. 310
pokój 215


ODDZIAŁ IV PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZANIA ZASOBU

kierownik Katarzyna Włodarczyk
telefon: (089) 527-60-96 wew. 313
pokój 307


ODDZIAŁ V KONSERWACJI ARCHIWALIÓW

kierownik Monika Bogacz-Walska
telefon: (089) 527-60-96 wew. 309
pokój 127


ODDZIAŁ VI INFORMATYZACJI I DIGITALIZACJI

kierownik Marek Kuczyński
telefon: (089) 527-60-96 wew. 311
pokój 217


DZIAŁ  KSIĘGOWOŚCI

Główna księgowa Iwona Klonowska
telefon: (089) 527-60-96 wew. 304
pokój 206

 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

kierownik Józef Tadajewski
telefon: (089) 527-60-96 wew. 315
pokój 213

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się